बरेली :- मतदान प्रतिशत दोपहर 1.00 बजे तक

जनपद में मतदान प्रतिशत - 39.14 %,

जनपद में मतदान प्रतिशत – 39.14 %,

आँवला विधानसभा – 36.20%
बहेड़ी विधानसभा – 37.20%
बरेली शहर विधानसभा – 31.01 %
बरेली कैण्ट विधानसभा – 29.20%
भोजीपुरा विधानसभा – 47.21%
बिथरी चैनपुर विधानसभा- 43.20%
फरीदपुर विधानसभा – 40.80%
मीरगंज विधानसभा – 43.10%
नवाबगंज विधानसभा – 46.75 %

भीममनोहर
बरेली

Related Articles

Back to top button